Svenskt Trä Logo

Byggsystem

Hur olika stomsystem ska projekteras är starkt kopplat till produktionsmetod och prefabriceringsgrad. De två trästomsystem som mest använts i flerbostadshus är lättbyggnadsteknik och massivträteknik.

Lättbyggnadsteknik kan användas för platsbyggeri, öppna eller slutna planelement och för volymelementhus. I massivträtekniken kombinerar man massivträstommens fördelar som hög bärförmåga och styvhet med relativt låg vikt och stor anpassningsbarhet. Konstruktionerna är också i allmänhet robusta, en fördel vid såväl transporter som montage. Pelar-balkstomme i trä för flerbostadshus är relativt ovanligt men konkurrenskraftigt i till exempel kommersiella byggnader och undervisningslokaler. För byggnader med stor spännvidd finns flera varianter av detta system.

Volymelement uppbyggda med lättbyggnadsteknik är i dag det dominerande sättet att bygga flerbostadshus med trästomme. Tekniken lämpar sig mycket väl för smålägenheter som studentlägenheter där en hel lägenhet ofta kan inrymmas i ett volymelement, men kan även användas för större lägenheter.

I flervåningshus krävs givetvis fler installationer än i småhus eftersom uppdelningen i olika brukarenheter innebär krav på brand- och ljudavskiljning.

Ett hus med dess tekniska system ska alltid ses i ett samband – även om det projekteras av olika specialister.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan