Svenskt Trä Logo

Styrsystem, tele och dylikt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Alla bostäder i nybyggda flerfamiljshus har anslutning till telefon och central TV-mottagare, ofta även till kabel-TV och bredband.

För fastigheten finns normalt också ett tidsstyrt system för portlåsning och belysning. Ett övervakningssystem för installationerna med dataöverföring till en övervakningscentral kan också finnas.

Alla dessa system bygger på överföring med kabel vars dimension är mindre än cirka 15 mm diameter. Vissa system har dock begränsade böjradier.

Projektering och montering av systemen utförs av specialister och beskrivs inte närmare här. Att inordna dem i byggsystemet brukar sällan vålla några problem. Utvecklingen går också mycket snabbt och fler system är att förvänta.

Ett generellt råd för projektering av dessa speciella installationer är att avsätta gott om utrymme i vertikala öppna schakt – helst förlagda mot trapphuset och i dess brandcell. Det ger bra möjlighet till komplettering och utbyte i framtiden utan komplicerande byggarbeten. Komplettera gärna med extra tomrör till varje lägenhet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok