Svenskt Trä Logo

Vi som medverkat till TräGuiden

I slutet av 90-talet föddes idén om att utveckla en internetbaserad kunskapsdatabas med information om trä och träbyggande.

Innehållet till denna nya webbplats som år 2003 lanserades som TräGuiden hämtades från de tio dåvarande delarna av Träbyggnadshandboken. Träbyggnadshandboken gavs ursprungligen ut av Träinformation och Trätek mellan åren 1991-1994 under ledning av docent Tore Hansson. Den ursprungliga arbetsgruppen bakom TräGuiden bestod av Johan Fröbel och Jan Lagerström från Skogsindustrierna, Gabrielle Roland Waldén från GW Information samt Carl Michael Johannesson från KTH.

Träbyggnadshandbokens betydelse för TräGuiden kan inte nog framhållas. Författarna bakom Träbyggnadshandboken hade gjort ett gediget och omsorgsfullt arbete och bestod av Tore Hansson, Olle Carling, Holger Gross, Jan Hagstedt, Christer Harrysson, Leif Hjertström, Jan-Olof Nylander och Carl Michael Johannesson.

Illustrationer och ritningar är framtagna av Cornelia Thelander och Vendela Martinac från Thelander Arkitektur & Design AB.

Design, webbutveckling och webbpublicering har gjorts av Cloud Nine.

Även ett stort antal specialister har medverkat i framtagandet av TräGuiden enligt sammanställningen nedan.

TräGuiden uppdateras och förnyas kontinuerligt och en omfattande förnyelse lanserades våren 2015 vilken utvecklade webbsidans anpassning för mobila enheter.

Vi som medverkat till TräGuiden hoppas att du som besökare ska ha nytta och glädje av innehållets breda spektrum av allmän information och bygginstruktioner.

Välkommen och sök!

Stockholm i april 2019
Johan Fröbel

Medverkande specialister:

 • Byggnadstyper:
  Per-Erik Eriksson, Regelverket 2-tum-4, Stockholm
  Sture Samuelsson, KTH, Stockholm
  Anders Gustafsson, SP Trä, Skellefteå 
  Hans-Eric Johansson, H E Bostadsutveckling, Stockholm
  Hanne Weiss Lindencrona, HWL Arkitekter AB, Stockholm
  Anna Pousette, SP Trä, Skellefteå
  Karin Öhman Sandberg, SP Trä, Skellefteå
  Per-Anders Daerga, proCax, Skellefteå
  Jan Ekstedt, SP Trä, Stockholm
  Per-Olof Marklund, SP Trä, Skellefteå 
 • Konstruktiv utformning:
  Hans Bäckström, Södergruppen Arkitekter AB, Stockholm
  Bo Kappen, BK RAM TTD AB, Örebro
  Per Hallgren, Tyréns Byggkonsult, Stockholm
  Gunnar Persson, LGP Struktur Byggadministration, Stockholm
  Ingemar Samuelson, SP, Borås 
  Torbjörn Osterling, Bentab Byggkonsult AB
 • Dimensionering:
  Sven Larsson, SAL Byggkonsult AB, Malmö
  Tomas Alsmarker, Tyréns Byggkonsult, Växjö
  Elvy Karlsson, Tyréns Byggkonsult, Växjö
  Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet
  Olle Carling, Carling Ingenjörsbyrå AB, Uppsala
  Rune Karlsson, Rune Karlssons Byggprojektering i Hedemora
 • Tekniska egenskapskrav:
  Hans Bäckström, Södergruppen Arkitekter AB, Stockholm
 • Byggfysik:
  Sten Ljunggren, KTH, Stockholm
  Per Hammer, LTH, Lund
  Birgit Östman, SP Trä, Stockholm
  Klas Hagberg, WSP Akustik, Göteborg
 • Produktion:
  Gunnar Persson, LGP Struktur Byggadministration, Stockholm
  Hans-Eric Johanson, H E Bostadsutveckling, Stockholm
  Karin Öhman Sandberg, SP Trä, Skellefteå
  Per-Anders Daerga, proCax, Skellefteå
  Jan Ekstedt, SP Trä, Stockholm
  Per-Olof Marklund, SP Trä, Skellefteå
  Anna Pousette, SP Trä, Skellefteå
  Anders Rosenkilde, TMF (Trä- och möbelföretagen), Stockholm
  Joakim Norén, SP Trä, Stockholm
  Andreas Falk, KTH Byggnadsmaterial
 • Ytbehandling med underhåll:
  Jan Ekstedt, SP Trätek, Stockholm
  Alf Karlsson, Affe i Södertälje HB, Södertälje
 • Underhåll:
  Jan Ekstedt, SP Trä, Stockholm
  Sune Andersson, Beräkningskonsulter AB, Stockholm
  Stig Bardage, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
 • Material:
  Thomas Törnqvist, Växjö Universitet, Växjö
  Carl Johan Johansson, SP Trä, Borås
 • Standard:
  Fredrik Maller, Skogsindustrierna, Stockholm
  Barbro Svensson, SP Trä, Stockholm
  Klas Hagberg, WSP Akustik, Göteborg
 • Miljö:
  Gunilla Beyer, Skogsindustrierna, Stockholm
  Jacob Poulsen, Jacob Poulsen Miljökonsult, Stockholm
  Anna Jarnehammar, Trä, Stockholm
  Per-Erik Eriksson, Regelverket 2-tum-4, Stockholm
 • Referenser:
  Per-Erik Eriksson, Regelverket 2-tum-4, Stockholm
  Sture Samuelsson, KTH, Stockholm

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok