Svenskt Trä Logo

Fukt

Byggnader ska enligt Boverkets Byggregler, BBR, utformas så att skador, mikrobiell tillväxt, elak lukt eller andra hygieniska olägenheter till följd av byggfukt eller inträngande fukt inte uppkommer.

Här beskrivs byggfysikaliska aspekter när det gäller fukt i konstruktioner i trä - fukt, fuktupptagning, fukttransport, fuktvandring med mera. Hur fukten kan påverka virket och ge upphov till formförändringar behandlas i Materialet trä.

Se föreläsning:
"Håll fukten ute"
, Johan Haglund, Diplomerad fuktsakkunnig, Dry-IT AB och Christopher Ågren, Diplomerad fuktsakkunnig, Dry-IT AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019.

Se föreläsning:
"Valla Berså: Fokus fuktsäkert byggande", Per Karnehed, Civilingenjör, Karnehed Design och Construction AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok