Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Fuktinnehåll och sorptionskurvor

Publicerad 2003-09-01

Fuktkvoten i trä strävar efter att ställa sig i jämvikt med omgivningens relativa luftfuktighet (RF). Sambandet mellan virkets jämviktsfuktkvot och den relativa luftfuktigheten brukar anges med så kallade sorptionskurvor. Sambandet varierar något med temperaturen.

Vid en och samma RF ökar fuktkvoten med ökad temperatur. Kurvan får olika utseende vid fuktavgivning, desorptionsisoterm, och fuktupptagning, adsorptionsisoterm, se diagrammet. Adsorptionskurvan ligger alltid under desorptionskurvan. I en träbit som fuktas upp är jämviktsfuktkvoten därför lägre än vid torkning av samma träbit. För varje cykel av torkning respektive återfuktning minskar skillnaden mellan desorptionskurvan och adsorptionskurvan. Vid 50 % RF varierar skillnaden i jämviktsfuktkvot mellan 1 och 4 %-enheter. När skillnaden närmar sig noll talar man om att virket har "dött". Gamla snickare ville att virket skulle vara "dött" innan de använde det för tillverkning av snickerier. Tiden från avverkning av trädet till tillverkning av en träprodukt skulle vara minst två år.

Fuktinnehåll och sorptionskurvor
Diagram 1. Desorptionsisoterm (överst) och absorptionsisoterm (underst). Temperatur cirka +20◦ C.

Klimatklasser och fuktkvoter

För att underlätta bearbetning och behandling av trä, samt för att undvika olämplig krympning och svällning i den slutliga konstruktionen finns flera olika fuktkvotsnivåer normerade, klassificerade eller vedertagna för träprodukter. Klimatet i en konstruktion är sällan konstant utan varierar över året. På sommaren är klimatet inomhus och utomhus ungefär detsamma, medan det på vintern är fuktigare utomhus än inomhus. Träprodukter i olika byggnadskonstruktioner har därför olika fukttillstånd vid olika årstider.

Vid dimensionering av en träkonstruktion beaktas fuktens inverkan på bärförmåga och styvhet genom att konstruktionen hänförs till olika klimatklasser enligt Eurokod 5, SS-EN 1995-1-1, se tabell 1. Därutöver finns benämningar på fuktkvotsnivåer som är allmänt vedertagna, se tabell 2.

 

Klimatklass Miljö
Klimatklass 1

karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en temperatur av 20°C och en relativ luftfuktighet som överskrider 65 % endast några få veckor per år. (Medelfuktkvoten i de flesta barrträslagen överskrider inte 12 % i Klimatklass 1.)

Klimatklass 2

karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en temperatur av 20°C och en relativ luftfuktighet som överskrider 85 % endast några få veckor per år. (Medelfuktkvoten i de flesta barrträslagen överskrider inte 20 % i Klimatklass 2.)

Klimatklass 3 karakteriseras av klimatförhållanden som ger högre fuktkvot än i Klimatklass 2.

Tabell 1. Klimatklasser för trä enligt Eurokod 5.

Benämning Fuktkvot
Möbeltorrt 6-10 %
Rumstorrt, snickeritorrt 10-15 %
Limningstorrt 14 %
Hyvlingstorrt 15-19 %
Lufttorrt (skeppningstorrt) 15-23 %

Tabell 2. Benämningar på virke med olika fuktkvotsnivå.

Fuktkvot i virke anges som målfuktkvot. Målfuktkvot används vid torkning av virket i sågverket. Medelfuktkvoten får då ligga inom ett intervall som anges för varje målfuktkvot. Om till exempel målfuktkvoten 16 % är föreskriven får medelfuktkvoten för ett virkesparti variera mellan 13,5 % och 18 %. Undre respektive övre gräns för 93,5 procent av virkespartiets bitar är dessutom 11,2 % och 20,8 %. Enstaka bitar tillåts dock falla utanför dessa gränser. Tabell 3 visar lämpliga målfuktkvoter för virke till olika användningar. 

Exempel målfuktkvot vid leverans från tillverkare för olika typer av användningsområden.

Målfuktkvot (%) Användning
8 Golvbräder inomhus i uppvärmda utrymmen.
12 Synliga beklädnader, lister samt undergolv i uppvärmda utrymmen.
16 Virke och limträ för inbyggnad samt utvändiga panelbräder.

 

Beställd fuktkvot (målfuktkvot) Tillåten variation av virkespartiets medelfuktkvot Tillåtet spridningsområde av fuktkvoten i 93,5 procent av virkesstyckena inom virkespartiet.
% Undre gräns (%) Övre gräns (%) Undre gräns (%) Övre gräns (%)
8 7,0 9,0 5,6 10,4
12 10,5 13,5 8,4 16,6
16 13,5 18,0 11,2 20,8

 

Efter konditionering vid +20°C och 65 % relativ luftfuktighet är fuktkvoten normalt:

  • 12 - 13 % för gran- och furuvirke
  • 11 - 12 % för plywood, leveransfuktkvot 10-14 %
  • 10 % för spånskivor, leveransfuktkvot 7+2 %
  • 8 % för träfiberskivor, oljehärdade träfiberskivor har fuktkvoten 6 %.

Sorptionskurvor

Fuktinnehållet i trä och träbaserade produkter bestäms av omgivningens relativa fuktighet och materialens sorptionskurvor.

Diagram 2. Sorptionskurva. Furu; densitet 510 kg/m3.

Diagram 3. Sorptionskurva. Gran; densitet 420 kg/m3.

Diagram 4. Sorptionskurva. Träfiberskiva, porös; densitet 300 kg/m3.

Diagram 5. Sorptionskurva. Träfiberskiva, halvhård; densitet 780 kg/m3.

Diagram 6. Sorptionskurva. Träfiberskiva, hård; densitet 1000 kg/m3.

Diagram 7. Sorptionskurva. Spånskiva; densitet 610 kg/m3.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan