Bjälklag

Bjälklag och deras utformning har ofta stor betydelse för hur byggnaden och innemiljön upplevs. Utformningen av bjälklaget påverkar hela konstruktionens bärförmåga och stabilitet samt dess brand- och akustikegenskaper.

Publicerad 2017-07-07

Genom att dimensionera och utforma bjälklagen på rätt sätt kan man få tysta, stabila och komfortabla bjälklag. Med bjälklag av KL-trä menas bjälklag som till övervägande delen är uppbyggda av korslimmat trä. Bjälklag av KL-trä kan konstrueras på olika sätt och kan delas in i tre huvudkategorier:

Plattbjälklag består av en KL-träplatta som om det krävs kompletteras med beklädnadsskivor och isolerande material. Kassettbjälklag består av en KL-träplatta som ges ökad styvhet med hjälp av ett antal balkliv. Hålbjälklag är ett bjälklag där en under- och ovanliggande KL-träplatta tillsammans med livbalkar skapar hålelement. Samverkansbjälklag av KL-trä består av KL-träplattor som samverkar med en pågjutning av betong. Alla typerna är lämpliga att förtillverka som element förutom samverkansbjälklag, där en större del av arbetet ofta görs på byggarbetsplatsen.

Dimensionering av träkonstruktioner kräver att projektören beaktar ett antal faktorer. Sådana faktorer är lastens varaktighet, klimatklass och lastens riktning i förhållande till fibrerna, vilket är extra viktigt då KL-trä är uppbyggt av brädlager i olika riktningar. Vid dimensionering av träförband är det också ytterst viktigt att konstruktören är väl förtrogen med materialets ortotropi och dess hygroskopiska egenskaper.

Flervåningshus, Sundbyberg
Flervåningshus, Sundbyberg.

5.1 Bjälklag - översikt

5.2 Deformationer

5.3 Svikt och vibrationer

5.4 Brand

5.5 Ljud

5.6 Utförande och detaljlösningar

5.7 Beräkningsexempel

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan