5.3.1 Dämpning

Publicerad 2017-07-07

För träbjälklag bör relativ dämpning enligt Eurokod 5 antas till 1 procent, såvida inte andra värden påvisats vara lämpligare. Den relativa dämpningen för en KL-träplatta kan därför uppskattas till cirka 1 procent. Det är en fördel att uppnå ett så högt värde som möjligt för att minska risken för obehag. Det finns relativt få undersökningar kring dämpning hos KL-träbjälklag, men erfarenheter visar att dämpningen troligen är högre för det färdiga bjälklaget, se tabell 5.3.

Tabell 5.3 Förslag på värden för relativ dämpning hos olika bjälklag av trä och av KL-trä.

Material och uppbyggnad Relativ dämpning
Träbjäklag utan flytande pågjutning 1,0 procent
Limmat brädstapelbjälklag med flytande pågjutning 2,0 procent
Träbjälklag och spikat brädstapelbjälklag med flytande pågjutning 3,0 procent
KL-träbjälklag med eller utan lättare överbyggnad, tvåsidigt upplagt 2,5 procent
KL-träbjälklag med tung flytande pågjutning, tvåsidigt upplagt eller upplagt på stålbalkar eller punktvis 2,5 procent
KL-träbjälklag med flytande pågjutning, fyrsidigt upplagt 3,5 procent
KL-träbjälklag med flytande pågjutning, fyrsidigt upplagt på träväggar 4,0 procent

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan