Svenskt Trä Logo

KL-trä och brand

Publicerad 2017-07-07

Sedan mitten av 1990-talet har en övergång skett till funktionskrav i brandföreskrifterna. Detta har kunnat ske genom att kunskapen om brandbeteendet hos trämaterial och träkonstruktioner har ökat genom omfattande studier.

Träkonstruktioner kan nu dimensioneras brandtekniskt med nya beräkningsmodeller. Trästommar har därmed blivit ett konkurrenskraftigt alternativ även för flervåningshus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok