Svenskt Trä Logo

7.2.1 Förkolning

Publicerad 2017-07-07

Om ett skikt av korslimmat trä, KL-trä, består av brädor som är kantlimmade eller om spalten mellan två brädor är mindre än 2 mm, bör endimensionell förkolning användas enligt ekvation 7.8:

7.8  \({d_{{\rm{char}},0}} = {\beta _0}t\)

där:

β0 är 0,65 mm/min och är endimensionell förkolningshastighet under en standardbrand.
t är brandexponeringstiden.

 

 

Om spalter mellan brädorna är större än eller lika med 2 mm, men mindre än 6 mm, bör en nominell förkolningshastighet användas enligt ekvation 7.9:

7.9  \({d_{\rm char,n}} = {\beta _\rm n}t\)

Enligt SS-EN 1995-1-2, tabell 3.1 kan nominella förkolningshastigheter för trä med rektangulära tvärsnitt som brandexponeras på tre eller fyra sidor sättas till:

βn är 0,7 mm/min för limträ och fanerträ av barrträ.
βn är 0,8 mm/min för konstruktionsvirke av barrträ (KL-trä).
βn är ekvivalent dimensionerande förkolningshastighet som inkluderar effekten av rundningar i hörnen och av sprickor.

 

 

 

Det finns två möjliga scenarier av förkolning av KL-trä. Med lim utan delaminering, till exempel melamin-urea-formaldehyd-lim, i dagligt tal så kallat melaminlim eller MUF-lim, sker förkolningen med hastigheten β0 på samma sätt som för konstruktionsvirke. Med lim med delaminering, till exempel vissa polyuretanlim, i dagligt tal så kallat PUR-lim, blir förkolningshastigheten för de första 25 mm av varje skikt fördubblad, det vill säga 2β0, se figur 7.5.

Figur 7.5
Figur 7.5 Förkolning med och utan delaminering av förkolade brädskikt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok