Svenskt Trä Logo

Bruksgränstillstånd

Publicerad 2017-01-16

När brottgränsen överskrids kan det leda till att konstruktionens eller konstruktionsdelens bärförförmåga förloras. Detta inträffar mycket sällan om endast bruksgränsen överskrids.

Med bruksgränstillstånd avses byggnadens funktionalitet och utseende samt bekvämlighet för användaren. Detta är också av flera skäl viktigt att beakta vid dimensionering:

  • Att bibehålla byggnadens eller byggnadsdelens utseende och funktionsduglighet inom acceptabla gränser.
  • Att förebygga skador i sprickkänslig ytbehandling som puts, tapeter och färgskikt.
  • Att förebygga överstor nedböjning av takkonstruktioner så att det inte bildas regnvattenansamlingar som kan förorsaka takläckage.
  • Att begränsa effekten av krypning.
  • Att förse konstruktionen med tillräcklig styvhet så att vibrationer inte leder till problem relaterade till bekvämlighet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok