Svenskt Trä Logo

6.3.3 Förhindrande av vibrationsproblem

Publicerad 2017-01-17

Eftersom vibrationsproblem är komplexa till sin natur är det också svårt att ge en rekommendation för att lösa dessa. En praktisk strategi är att man dimensionerar konstruktionssystem med relativt stora egenfrekvenser, en metod som kallas frekvensavstämning. Metoden går ut på att konstruktionens lägsta frekvenser, med största energin, är högre än exciteringsfrekvensen. Avsikten är att undvika att belastningen sammanfaller med responsfrekvenserna.

Tillskott av extra material (ökning av styvhet) eller minskning av spännvidden är metoder som används. Å andra sidan finns tendensen att minska material och öka spännvidden för att uppnå andra målsättningar vid dimensioneringen. Därför är det inte överraskande att rapporter om vibrationsproblem i konstruktioner har ökat den senaste tiden. Det är vanligtvis enklare att öka konstruktionsmaterialens förhållande mellan hållfasthet och vikt, än att öka förhållandet mellan styvhet och massa.

Andra metoder för att undvika ”problemgolv” finns tillgängliga. En möjligen effektiv metod är att öka dämpningen, som till exempel att tillsätta artificiell dämpning eller installera avstämda massadämpare, men detta är vanligtvis komplicerat eller dyrt. Uppmärksamhet på detaljerna, som användning av lämplig tvärkolvning eller krysskolvning, och omsorg vid utformningen av detaljer och förband mellan systemets olika delar är också viktiga faktorer.

Speciella golvtyper är flytande golv och upphöjda golv. Dessa typer av ytkonstruktioner används allt oftare, beroende på krav relaterade till stegljudsisolering och flexibilitet för installationer. Vibration eller rörelse hos lös inredning är typiska för dessa golv och det har påvisats att sådana effekter i hög grad beror på ytskiktets böjstyvhet. Lokala nedböjningar sker vid mjuka flytande golv och dessa ska begränsas för att undvika sådana störningar. På den positiva sidan finns, att flytande golv med ett tillräckligt styvt ytskikt effektivt kan fördela koncentrerade laster till flera golvbalkar och förbättrar på så sätt golvets vibrationsbeteende.

Lokala nedböjningar är oftast svåra att förutse med hjälp av konstruktionsberäkningar och det rekommenderas att dessa bestäms genom provning. Böjstyvheten för ett flytande golvs ytskikt har stor inverkan på den lokala nedböjningen.

Det är också viktigt att observera att golvbjälkarna kan överföra vibrationer mellan olika rum. Om kontinuerliga balkar används, kan vibrationerna överföras från en lägenhet eller ett rum till en annan och detta kan grannarna uppleva som störande även om några problem inte upplevs i det rum där vibrationerna har sitt upphov. Det har påvisats att vibrationer från en intilliggande bostad är mer irriterande än om vibrationskällan är i samma bostad.


Operan, Stockholm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok