KL-trä och värme och fukt

Byggnadsfysik är kunskapen om värme, luft, fukt och ljud i byggnader. En del av byggnadsfysiken handlar om flöden och hur värme, luft, ljud och fukt breder ut sig och transporteras genom byggnadsdelar och byggnader.

Publicerad 2017-07-07

Hus med KL-trästommar uppvisar många fördelar ur boendeklimat- och energisynpunkter. Med rätt utformning och tillvaratagande av KL-trästommens egenskaper, kan kostnaderna för installationer hållas lägre än för många andra byggsystem. Ett gott boendeklimat har stor betydelse för de som ska vistas i byggnaden.

Det nordiska klimatet kräver i regel uppvärmning av en byggnad för att uppnå ett behagligt inomhusklimat. När värme tillförs från installationer eller apparater och personer, som exempelvis i kontor, kan det under vissa perioder också behövas kylning. Kylning kan även behövas sommartid när solstrålning och hög utetemperatur värmer upp byggnaden. I ett rum som omges av väggar, golv och tak som har hög förmåga att lagra värme, exempelvis av KL-trä, kommer temperaturen att jämnas ut under dygnets timmar. Samtidigt som byggnadsdelen kyls ner, kommer luften att värmas och omvänt när byggnadsdelen värms kommer luften att kylas ner. Förutsättningen för att man ska kunna dra nytta av denna utjämnande effekt och den energibesparing den för med sig, är att man accepterar att temperaturen inomhus får variera några grader upp och ner. Vid en strikt styrd temperaturreglering kommer i stället uppvärmning att starta så snart temperaturen faller det minsta och på samma sätt kommer kylning att sätta igång när temperaturen stiger, med större energiförbrukning som följd.

Kontorsmiljö, Älta
Kontorsmiljö, Älta.

9.1 KL-trä och värmelagring och fuktbuffring

9.2 KL-trä och fuktbetingade rörelser

9.3 KL-trä och värmeisolering

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan