9.2 KL-trä och fuktbetingade rörelser

Publicerad 2017-07-07

När träets fuktkvot ändras, ändras också träets volym. Träet sväller eller krymper. Denna dimensionsförändring är olika i olika riktningar i träet. Den är obetydlig i fiberriktningen, störst i tangentiell riktning och något mindre i radiell riktning, se tabell 9.4.

Med hänsyn till träets fuktbetingade rörelser är det viktigt att KL-träskivorna vid inbyggnaden har en fuktkvot som så nära som möjligt stämmer överens med miljön i den färdiga byggnaden.

KL-träskivor har ungefär samma fuktbetingade rörelser som plywoodskivor. Beroende på hur stor andel av fibrerna som är orienterade i vardera riktningen, kommer svällningen eller krympningen i KL-träskivans plan att uppgå till cirka 0,016 – 0,023 procent per procent ändring av fuktkvoten, vilket är obetydligt mer än för trä parallellt med fiberriktningen. Se även avsnitt 1.6.3.

Tabell 9.4 Fuktbetingad dimensionsändring hos trä.

Material: Furu och gran Procent dimensionsändring vid 1 % ändring av fuktkvoten
Parallellt fibrerna 0,01 – 0,02
I radiell riktning 0,19
I tangentiell riktning 0,36
Medelvärde tvärs fibrerna 0,24

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan