Svenskt Trä Logo

1.6.3 Fuktrörelser

Publicerad 2017-07-07

KL-trä sväller när fuktkvoten ökar och krymper när fuktkvoten minskar.

Den korsvisa uppbyggnaden av brädor innebär emellertid att träet i skivor av KL-trä sväller och krymper mindre tvärs fiberriktningen i jämförelse med vanligt massivt trä. KL-trä tillverkas under kontrollerade former av brädor eller plank med en fuktkvot mellan 6 % och 15 %. Hur mycket mindre svällningen och krympningen blir jämfört med vanligt massivt trä bestäms av antal brädskikt och skiktens tjocklek. Produkter av KL-trä tillverkas oftast med en målfuktkvot av 12 %. Det innebär att enskilda produkter av KL-trä vid leverans ska ha en fuktkvot som högst motsvarar fuktkvoten 16 %. Efterhand kommer fuktkvoten i KL-träet att anpassa sig till jämvikt med den omgivande luftens relativa fuktighet, RF, och följa dess variation över året. I konstruktioner i uppvärmda lokaler utan befuktning kan fuktkvoten förväntas variera mellan 7 % under vintertid och 12 % under sommartid. För ouppvärmda lokaler eller utomhus under tak kan fuktkvoten förväntas variera mellan 13 % under vintertid och 17 % under sommartid.

För en oisolerad KL-träplatta eller ett isolerat hålbjälklag av KL-trä placerat i yttertak eller yttervägg medför olika fuktförhållanden – varmt och torrt på insidan och kallt och fuktigt på utsidan – att elementet kan tendera att svälla på utsidan och krympa på insidan och därmed få en välvd form. Detta är en egenhet som konstruktören bör vara medveten om redan i projekteringsskedet. Åtgärder finns emellertid för att motverka olägenheter.

Krympning och svällning
Figur 1.7 Krympning och svällning
Krympningen hos en kub av KL-trä av barrträ med sidan 100 mm vid torkning från 20 % till 10 % fuktkvot.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan