Svenskt Trä Logo

Trälister

I detta avsnitt behandlas profiler som i första hand är avsedda för invändig användning men som även kommer till användning utvändigt i anslutningar mellan snickerier och beklädnad, till exempel vid dörrar och fönster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok