Svenskt Trä Logo

Hörnlister

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-26

Hörnlister

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

21 x 21

27 x 27

33 x 33

43 x 43

Tabell 1.

Hörnlist 21

Hörnlist 21

Ladda ned CAD-ritning

Hörnlist 27

Hörnlist 27

Ladda ned CAD-ritning

Hörnlist 33

Hörnlist 33

Ladda ned CAD-ritning

Hörnlist 43

Hörnlist 43

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok