Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Här visas exempel på olika typer av bullerskärmar och hur de kan konstrueras.

Några av exemplen är hämtade från befintliga bullerskärmar och visas med fotografier, andra är principlösningar.

Ingående delar för olika typer av bullerskärmar beskrivs samt vilka förutsättningar som gäller för respektive typ av skärm, vilket material som bör användas samt råd och anvisningar för ytbehandling och konstruktivt träskydd.

Bullerskärmar bör utformas som en del av miljön som helhet, med hänsyn till vägens höjd och sträckning genom landskapet, de akustiska kraven och terräng.
Trä är ett lämpligt material för bullerskärmar, eftersom det är lätt, starkt och formbart. Bullerskärmar av trä kan också anpassas till de flesta miljöer.

Här ges utgångspunkter för utformning av bullerskärmar och exempel på hur bullerskärmar i trä kan utformas.

Allmänt om bullerskärmar

Enkel skärm

Dubbel skärm

Andra typer av skärmar

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan