Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Här visas exempel på olika typer av bullerskärmar och hur de kan konstrueras.

Några av exemplen är hämtade från befintliga bullerskärmar och visas med fotografier, andra är principlösningar.

Ingående delar för olika typer av bullerskärmar beskrivs samt vilka förutsättningar som gäller för respektive typ av skärm, vilket material som bör användas samt råd och anvisningar för ytbehandling och konstruktivt träskydd.

Bullerskärmar bör utformas som en del av miljön som helhet, med hänsyn till vägens höjd och sträckning genom landskapet, de akustiska kraven och terräng.
Trä är ett lämpligt material för bullerskärmar, eftersom det är lätt, starkt och formbart. Bullerskärmar av trä kan också anpassas till de flesta miljöer.

Här ges utgångspunkter för utformning av bullerskärmar och exempel på hur bullerskärmar i trä kan utformas.

Allmänt om bullerskärmar

Enkel skärm

Dubbel skärm

Andra typer av skärmar

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok