Svenskt Trä Logo

Invändiga panelbrädor

Trä i interiörer har starka traditioner, obehandlat eller målat/dekorerat. Byggnadens eller rummens användning och status var avgörande för hur träet hanterades.

Trä i interiören upplevs ofta som äkta, trivsamt och gediget. Att det är ett naturmaterial och dessutom förnybart medverkar till en positiv upplevelse av trä. I offentliga byggnader används trä bland annat för att det är slitstarkt och tåligt. Trä inomhus är lätt att måla om, att bättra på, att sätta upp tavlor och hyllor i och så vidare. Enklare ändringsarbeten i trähus kan flertalet genomföra själva. Dessutom bidrar träytan till en efterklangstid i rummet som innebär att ljudmiljön blir mer behaglig än i motsvarande lokal med hårdare material. Även en stomme av trä med skivmaterial bidrar till detta, vilket inte minst märks i trapphusen till flerbostadshus med trästomme.

I detta avsnitt behandlas virkesprofiler som är avsedda för invändig beklädnad på vägg eller i tak.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan