Svenskt Trä Logo

Invändiga panelbrädor

Trä i interiörer har starka traditioner, obehandlat eller målat/dekorerat. Byggnadens eller rummens användning och status var avgörande för hur träet hanterades.

Trä i interiören upplevs ofta som äkta, trivsamt och gediget. Att det är ett naturmaterial och dessutom förnybart medverkar till en positiv upplevelse av trä. I offentliga byggnader används trä bland annat för att det är slitstarkt och tåligt. Trä inomhus är lätt att måla om, att bättra på, att sätta upp tavlor och hyllor i och så vidare. Enklare ändringsarbeten i trähus kan flertalet genomföra själva. Dessutom bidrar träytan till en efterklangstid i rummet som innebär att ljudmiljön blir mer behaglig än i motsvarande lokal med hårdare material. Även en stomme av trä med skivmaterial bidrar till detta, vilket inte minst märks i trapphusen till flerbostadshus med trästomme.

I detta avsnitt behandlas virkesprofiler som är avsedda för invändig beklädnad på vägg eller i tak.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok