Svenskt Trä Logo

Exempel på panel i allmogestil

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-26

Fyra hyvlade sidor.

Exempel på panel i allmogestil

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

12 x 120

Tabell 1.

Allmogepanel 12x120

Allmogepanel 12x120

* Profiltjocklek notsida 4,45-4,65 mm varierar beroende på måttet av notbredden 4,7-5,1 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,1 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 4,45 mm.

Delar som inte är måttsatta kan utformas fritt, men hänsyn bör tas till lokal historisk förebild.

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok