Svenskt Trä Logo

Miljödeklarationer och märkning

Det finns tre olika typer av miljödeklarationer/märkningar enligt ISO 14000-serien. De brukar benämnas Typ I-, Typ II- eller Typ III-märkning.

Träindustrin i Norden började tidigt deklarera sina produkter. Ett gemensamt nordiskt system för miljödeklarationer finns och har tillämpats framför allt i Sverige men även i de andra nordiska länderna. Svensk träindustri har tagit fram cirka 120 deklarationer för olika produkter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok