Svenskt Trä Logo

Del 1: Fakta om limträ

Publicerad 2016-12-27

Uppdaterad 2018-11-23

Här visas fakta om limträ och vägledning vid projektering.

Fakta om limträ

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok