Svenskt Trä Logo

Del 4 : Planering och montage av limträkonstruktioner

Publicerad 2018-07-04

Här visas planering och montage av limträkonstruktioner.

Här visas planering och montage av limträkonstruktioner

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok