Svenskt Trä Logo

Planering av limträmontage

Publicerad 2018-07-11

5.1 Arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, för montage av limträstomme

5.2 Montageplan för limträstomme

5.3 Maskinresurser för lyft av limträelement samt tillgänglighet

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok