Montageplan för limträstomme

Publicerad 2018-08-23

Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska en montageplan upprättas i god tid och vara godkänd såväl av ansvarig byggnadskonstruktör som av montageansvarig för limträmontaget.

Om det finns en arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, för byggprojektet, ska denna ligga till grund för montageplanen som styr limträmontaget.

Finns det ingen fastställd APD-plan måste montageplanen även innehålla information om upplagsplatser, godkända körvägar för både kranar, liftar och annan tung trafik samt nödvändiga avspärrningar, så att det inte kan komma in annan personal på det aktuella arbetsområdet.

Konstruktions- och/eller montageritning med markerad montageordning samt med markering för temporära stagningar ska finnas med i montageplanen.

I redovisningen ska framgå typ och mängd av stagningsmaterial samt hur infästningar ska utföras. Det ska även finnas notering om när stagningsmaterial kan tas bort och vilka omständigheter och krav som ska vara uppfyllda före borttagandet.

Montageritning med både linjemärkningar och färgmarkeringar är en bra metod, då den blir tydlig även ute på byggarbetsplatsen. En beskrivning ska redovisa hur montaget ska utföras med lyftteknik och maskiner. Beroende på hur erfarna montörerna är kan omfattningen av beskrivningen variera. Den ska dock alltid vara projektanpassad. Se exempel på montageplaner för limträstommar.

Skyddsanordningar under montaget ska redovisas när det gäller såväl ställningar, liftar som personligt skydd.

Vid limträmontage ska i första hand lift eller ställning användas. Personligt skydd av typ livlina ska användas i sista hand och bara om det är mycket komplicerat och riskfyllt att montera en fast skyddsanordning.

Innan arbetet kan påbörjas ska montageplanen gås igenom med berörda montörer och maskinförare. Montageplanen ska vara utformad så att personalen på byggarbetsplatsen lätt kan förstå den.

Montage av förrådsstomme med bilburen kran, Haninge.
Montage av förrådsstomme med bilburen kran, Haninge. Pelare och takbalkar av limträ samt bjälklag och trapphus av prefabricerad betong.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan