Svenskt Trä Logo

Utförande - utvändigt

Här behandlas hur utvändig ny- och ommålning av träkonstruktioner ska utföras för att få ett så gott skydd mot fukt och svampangrepp som möjligt och samtidigt det estetiska uttryck man eftersträvar.

Olika underlag och olika träprodukter kräver olika typer av ytbehandling. Nymålning, ommålning och underhåll av olika byggnadsdelar beskrivs och generella rekommendationer för utförandet ges. Till hjälp vid uppföljning och egenkontroll av utvändig målning finns checklistor för fasad och fönster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan