Svenskt Trä Logo

Utförande - utvändigt

Här behandlas hur utvändig ny- och ommålning av träkonstruktioner ska utföras för att få ett så gott skydd mot fukt och svampangrepp som möjligt och samtidigt det estetiska uttryck man eftersträvar.

Olika underlag och olika träprodukter kräver olika typer av ytbehandling. Nymålning, ommålning och underhåll av olika byggnadsdelar beskrivs och generella rekommendationer för utförandet ges. Till hjälp vid uppföljning och egenkontroll av utvändig målning finns checklistor för fasad och fönster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok