Svenskt Trä Logo

Nymålning på yttertrappor och trall

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

Dessa byggdelar har oftast trämaterial som är impregnerat och som ytbehandlas med träolja eller lasyr. Täckmålning förekommer oftast vid ommålning då träet har mörknat och en ljusare kulör önskas. Oavsett vilken ytbehandling som väljs är den absolut viktigaste förutsättningen att virket är torrt.

Träunderlagets ytfuktkvot får inte överstiga 16 % vid målning

Akrylatfärger är olämpliga på horisontella ytor där vatten kan samlas och slamfärger är olämpliga på hyvlade ytor.

Behandlingsförslag

 

Nytt trä Behandlings­typ enligt AMA Hus med
  alkydoljefärg akrylatfärg linoljefärg slamfärg lasyr
Alternativ 1 65-04510 66-04510 65-04510 62-00010 67-06542
Alternativ 2 65-04610 66-04610 65-04513 62-00011 67-06843

Tabell 1. Behandlingsförslag för yttertrappor och trall – utvändigt nytt trä. Flera alternativ är möjliga, alternativ 2 avser behovet för ytor som är särskilt utsatta. För utvändiga ytor anges nummerbeteckning enligt AMA Hus. Behandlingstyperna är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för underlag, målningsmaterial, förbehandling, underbehandling och färdigbehandling. Se AMA Hus - nyckel.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok