Svenskt Trä Logo

Rapport Egenkontroll – utvändig målning ny träfasad

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

Svenskt Trä logo  

Rapport Egenkontroll –
utvändig målning ny träfasad

 

Måleriprojekt Läge (hus, plan, lägenhet, rum etc.) Projektnummer
     
Kund Kontaktperson Tel Mobil
       
Ansvarig för måleriprojektet Tel Mobil
     

 

Kontrollera att OK Anmärkning
Ny träfasad    
spik- eller skruvhuvudet ligger i nivå med träytan checkbox  
träytorna är fria från blånat trä och ytmögel checkbox  
vädergrånat trä är borstat eller slipat checkbox  
behandling med penetrerande grundolja utförts checkbox  
panelerna är fabriksgrundade före uppsättning checkbox  
färgmaterial till fabriksgrundningen är checkbox produktnamn:                  
oljning utförts på alla trärena ytor checkbox  
fabriksgrundad panels ändträ och obehandlade delar är grundade checkbox  
träpanelens avstånd till mark är minst 300 mm checkbox  
träets ytfuktkvot ej överstiger 16 % checkbox  
träets ytfuktkvot uppmäts och dokumenteras i separat rapport 0 checkbox R-
färgmaterial till grundning på ej fabriksgrundade delar är checkbox produktnamn:
färgmaterial till färdigbehandlingen är checkbox färgtyp:
färgtypens produktnamn till färdigbehandlingen är checkbox produktnamn:
grundning på ej fabriksgrundade delar, utförts enligt beskrivning checkbox  
mellanstrykningen utförts enligt beskrivning checkbox  
färdigstrykningen utförts enligt beskrivning checkbox  
slipning av fiberresningar och damning utförts på fabriksgrundade paneler samt på nytt hyvlat trä och mellan strykningar. checkbox  
arbetet utförts enligt färgtillverkarens anvisningar checkbox  
temperaturen är minst + 7°C och högst + 30°C checkbox  
ställningar och skyddsanordningar är godkända checkbox  
anslutande ytor och mark ej är nedsmutsade med färgspill checkbox  
  checkbox  
  checkbox  
  checkbox  
  checkbox  

 

Egenkontroll utförd av Datum Sign
  20       -       -  


 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok