Svenskt Trä Logo

Detaljlösningar

Publicerad 2022-02-11

Utformningen av byggnadtekniska detaljer är av största vikt för träbyggnaders brandsäkerhet. Oaktsamhet avseende detaljer vid projektering och uppförande kan leda till stora konsekvenser så en brännbar stomme relativt sett är mindre förlåtande för fel än en obrännbar konstruktion. En viktig del i att projektera och bygga detaljer är system för att kontrollera och dokumentera utförande på byggarbetsplatsen.

Träkonstruktioner har i grunden ett förutsägbart brandtekniskt beteende, men konstruktionsdetaljer måste utformas noggrant för att kunna säkerställa byggnadens brandsäkerhet. För vissa detaljer och typer av träkonstruktioner finns det inte alltid en färdig typgodkänd lösning att använda sig av vilket ställer högre krav på projektören att hålla sig ajour med den senaste forskningen och brandtester för att kunna välja korrekta detaljlösningar. I detta avsnitt presenteras en del detaljlösningar men det är inte heltäckande och den snabbt växande trähusmarknaden medför att det ständigt kommer nya lösningar och produkter. Fokus i det här avsnittet läggs på:

  • Brandstopp
  • Takfötter och vind
  • Genomföringar
  • Balkonger
  • Trapphus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan