Svenskt Trä Logo

Miljöeffekter

Trä från uthålligt skogsbruk är ett förnybart material, det enda förnybara byggmaterial som används i stor skala. 

Materialet återgenereras inom viss tid – vanligtvis 100–200 år i vårt klimat – med endast solen och naturen som källa.

Trä har därmed stora fördelar framför andra byggmaterial både när det gäller tillverkning och återvinning.

Här beskrivs träprodukters kretslopp. Fakta om skogen i Sverige ges och om de olika certifieringssystem för skog som används.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok