Svenskt Trä Logo

Fackverk

Publicerad 2017-01-16

Ett fackverk är ett bärverk där en eller flera triangelformade enheter byggda av raka eller nästan raka element är förenade i knutar till en bärande konstruktion.

Fackverk består av trianglar, som är geometriskt stabila. Vinklarna i en trekant är bestämda och de kan inte bli större eller mindre utan att förbanden brister. En fyrkant kan däremot förskjutas till en parallellogram. I ett plant fackverk ligger alla stänger och knutar i samma plan, medan stängerna och knutarna i ett rymdfackverk bildar en tredimensionell konstruktion. Fackverk av trä är oftast plana och fritt upplagda på två stöd. Denna typ av fackverk behandlas i detta kapitel.

Fackverk av limträ är ekonomiskt fördelaktiga för spännvidder som överskrider 25 – 30 m. En fördel med ett fackverkstak är att installationer som behövs för byggnadens funktion kan dras mellan fackverkets diagonaler och vertikaler.

När spännvidden är stor och själva taket består av en lätt konstruktion, kan fackverken placeras med 5 – 12 m inbördes avstånd, vanligtvis med takåsar med 1,2 – 2,4 m inbördes avstånd och ovanpå dem ofta profilerad stålplåt. Alternativt kan man utelämna takåsarna och i stället ha grövre profilerad plåt direkt på fackverken. För bättre ekonomi brukar man öka avståndet mellan fackverken när spännvidden är större.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok