8.1.3 Parabelfackverk och bukformade fackverk

Publicerad 2017-01-19

För stora spännvidder kan både parabelfackverk och bukformade fackverk vara fördelaktiga, se figur 8.5.

När lasten är jämnt fördelad och när det inte finns stora koncentrerade laster bär fackverkets ramar nästan hela lasten. Detta innebär att livstängerna utsätts för mycket små krafter och förbanden mellan diagonalerna och ramstängerna blir mycket enkla och billiga. En limträkonstruktion med det här statiska systemet kan med lätthet uppnå en spännvidd över 60 – 70 m.

Från statisk synpunkt är en parabelformad profil det mest effektiva valet när lasten är jämnt fördelad. Den praktiska tillverkningen blir vanligtvis enklare om ramstängerna bildar en cirkelbåge – ibland är detta nödvändigt. Parabelfackverkets överram och båda ramarna i ett båtformat fackverk består ofta av två eller flera krökta limträelement med momentstyva förband. Parabelfackverkets underram består oftast av ett antal stålstänger.

Exempel på parabelfackverk och bukformat fackverk
Figur 8.5
Exempel på parabelfackverk och bukformat fackverk.
a) Parabelfackverk med horisontell underram,
b) parabelfackverk med förhöjd underram,
c) fiskbuksformat fackverk.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan