Svenskt Trä Logo

Del 2: Projektering av limträkonstruktioner

Publicerad 2016-12-27

Här visas konstruktionsberäkningar för statisk dimensionering av limträ.

Projektering av limträkonstruktioner

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok