Svenskt Trä Logo

Färg

En färg består av en rad olika beståndsdelar där egenskaper som täckförmåga, filmbildning och olika sätt att torka skiljer sig mycket mellan olika färgtyper.

För att välja rätt är det viktigt att veta vad som kännetecknar olika typer av färger. Virkeskvalitet spelar också in och vissa färgsystem för utvändigt trä passar bättre på en typ av virke än på en annan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok