Svenskt Trä Logo

Färg och fukt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Kontrollerad 2019-01-23

Ett färgskikt på trä utomhus påverkas av många olika faktorer. De centrala faktorerna är fukt och fukttransport. Vattenånga och vatten som kommer på en målad yta har en tendens att söka sig in i färgskiktet. Olika typer av färger har olika förmåga att stöta från vatten och vattenånga.

En akrylatfärgfilm kan ta upp vatten till cirka 15 procent av färgskiktets vikt, medan en alkydoljefärgfilm endast kan ta upp cirka 3 procent.

Vattenångan och vattnet kan transporteras in genom färgfilmen, in i träet. När vattenångan och vattnet kommer in i träet kommer träet att svälla. Fuktrörelser uppstår i träet. Detta medför i sin tur en påfrestning på vidhäftningen mellan färgskiktet och träet samt en töjning av färgskiktet. Färgen kan börja spricka och flagna av på grund av att färgskiktet inte kan följa med i träets rörelser. Färgskiktet måste ha en töjbarhet (elasticitet) som är större än träets rörelse.

Olika färger (bindemedel) har olika töjbarhet. Alkyder och linolja är normalt mindre töjbara (mindre elastiska) än akrylater, och har därför lättare att spricka vid träets rörelser.

Färgens vidhäftning i träet påverkas av fukttransport och fuktrörelser i träet.
Bild 1. Färgens vidhäftning i träet påverkas av fukttransport och fuktrörelser i träet. Träytans beständighet påverkas också av hur mycket ljus som når ned genom färgskikten.

Ändträbehandling

En träbits ändar, ändträet, suger cirka 20 gånger mer vatten per tidsenhet än träets flatsidor. Detta gör att det är ytterst angeläget att hindra vattenånga och fritt vatten från att kunna komma in i träet den vägen. Därför är grundning av ändträet med en behandling som tränger in i träet mycket viktig.

För att få det bästa skyddet ska ändträbehandlingen först bestå av en bestrykning med en lösningsmedelsburen penetrerande grundolja.

Grundoljan ska strykas flödigt tills inget mer sugs in. Har man möjlighet kan man låta ändträet stå neddoppat i grundoljan några timmar innan bestrykningen med grundfärg kan påbörjas.


Bild 2. Ändträ doppas i en hink med grundolja.


Bild 3. Ändträ behandlas med pensel.

Ångspärr och luftspalt i yttervägg

Fukt är rent generellt en av husets farligaste fiender. Fukt kan komma inifrån eller utifrån, genom springor och den kan samlas bakom ett färgskikt.

Under vintern vandrar mera fukt (vattenånga) ut genom ytterväggarna än under andra årstider. I hus utan eller med bristfällig ångspärr (detalj 07) på klimatskärmens insida kan vattenånga kondensera till vatten i det kalla yttre skiktet och därefter frysa till is. Detta leder till att fasadfärg krackelerar och flagnar. Med en ventilerad luftspalt (detalj 03) bakom ytterpanelen kan uttorkning av inträngd fukt underlättas.

Yttervägg med stående panel
Bild 4. Yttervägg med stående panel

1. Lockbräda/lockläkt.
2. Bottenbräda.
3. Luftspalt/kapillärbrytande spalt.
4. Spikläkt.
5. Vertikal väggregel.
6. Värmeisolering.
7. Ångspärr.
8. Horisontell väggregel.
9. Invändig beklädnad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok