Svenskt Trä Logo

Exempel på montageplaner för limträstommar

Publicerad 2018-07-11

För att genomföra montage av en limträstomme utifrån gällande föreskrifter ska det, förutom nödvändiga konstruktions- och montageritningar finnas en montageplan som godkänts av ansvarig byggnadskonstruktör och av montageansvarig.

Montageplanen ska också vara delgiven till alla som deltar i montaget eller i närområdet.

Här redovisas två exempel på hur ett sådant dokument kan vara utformat. En montageplan är således ett dokument som består av montagebeskrivning och montageritningar.

Exempel på montageplaner för limträstommar

Exempel 1: Industrihall med pulpettak

Exempel 2: Ridhus med sadeltak

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan