Svenskt Trä Logo

Exempel på montageplaner för limträstommar

Publicerad 2018-07-11

För att genomföra montage av en limträstomme utifrån gällande föreskrifter ska det, förutom nödvändiga konstruktions- och montageritningar finnas en montageplan som godkänts av ansvarig byggnadskonstruktör och av montageansvarig.

Montageplanen ska också vara delgiven till alla som deltar i montaget eller i närområdet.

Här redovisas två exempel på hur ett sådant dokument kan vara utformat. En montageplan är således ett dokument som består av montagebeskrivning och montageritningar.

Exempel på montageplaner för limträstommar

Exempel 1: Industrihall med pulpettak

Exempel 2: Ridhus med sadeltak

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok