Svenskt Trä Logo

Exempel 1: Industrihall med pulpettak

Publicerad 2018-08-23

Montageplan
Montageplan

Bilaga: Montagebeskrivning
Bilaga: Montagebeskrivning

Bilaga: Ritning över montageordning och temporär stagning.
Bilaga: Ritning över montageordning och temporär stagning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok