Svenskt Trä Logo

Del 3: Dimensionering av limträkonstruktioner

Publicerad 2017-06-14

Här visas ett antal beräkningsexempel för de vanligaste limträkonstruktionerna.

Projektering av limträkonstruktioner

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok