Svenskt Trä Logo

EU-direktiv och eurokoder

En del av EU:s gemensamma lagstiftning bygger på direktiv som tagits fram enligt den Nya Metoden (The New Approach), som ska förbättra och effektivisera arbetet med att harmonisera tekniska regler för olika produktområden. Harmoniserade standarder tas fram som underlag för CE-märkning av produkter.

Eurokoder är standarder som innehåller gemensamma europeiska konstruktionsregler. Dessa ersätter motsvarande tidigare nationella konstruktionsregler.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok