Svenskt Trä Logo

Horisontell stabilisering

Publicerad 2017-01-16

Vid dimensionering av bärande konstruktioner har det horisontella stabiliseringssystemet grundläggande betydelse. Horisontallaster förekommer i alla riktningar parallellt med byggnadens plan.

De kan förorsakas av vindlaster, seismisk verkan eller de kan vara stötbelastning förorsakad av till exempel fordon. Om pelarna stöder traversbalkar och telferbalkar uppstår horisontalkrafter när maskinerna startar, bromsar och stannar. Horisontalkrafter förorsakas därtill av tyngdkraftens verkan i pelare och balkar på grund av initialexcentricitet som inte kan undvikas.

Alla konstruktioners form förändras när de påverkas av horisontallaster. Om konstruktionen är stabil, är formförändringarna vanligtvis små. Horisontallasterna i en stabil konstruktion genererar inre krafter som tenderar att återställa konstruktionens form till den ursprungliga efter att lasten inte längre verkar, se till exempel figur 13.1 b) – e). I en instabil konstruktion uppstår däremot inte sådana inre krafter som återställer den ursprungliga formen. I en instabil konstruktion är formförändringen förorsakad av horisontallaster vanligtvis stor och växer under hela den tid som lasten verkar, se till exempel figur 13.1 a).

Det är av väsentlig betydelse att konstruktören säkerställer att den föreslagna konstruktionen verkligen är stabil.


 Förändring av en instabil konstruktion (pelar-balksystem)till en stabil konstruktion
Figur 13.1
a) Förändring av en instabil konstruktion (pelar-balksystem)till en stabil konstruktion med hjälp av:
b) diagonal,
c) väggskiva,
d), d’) momentstyv anslutning mellan balk och pelare,
e) momentstyv anslutning mellan pelare och grunden.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok