Svenskt Trä Logo

13.4 Krav på stagningens bärförmåga och styvhet

Publicerad 2017-03-17

Stagningens huvuduppgift är att staga en konstruktionsdel så att den inte förflyttar sig i sidled i den punkt där den är stagad. 

Stagningen som förhindrar en förskjutning i sidled ökar vanligtvis också den stagade balkens eller pelarens bärförmåga vid vippning eller knäckning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok