Utformning av limträdetaljer

Limträkonstruktioner, liksom andra byggnadsmaterial, har och kan utsättas för både lokala brott och totala haverier om de utformas felaktigt.

Publicerad 2017-01-16

Orsakerna till dessa varierar, som redan tidigare diskuterats i de föregående kapitlen:

De ovan nämnda orsakerna diskuteras inte ytterligare i detta avsnitt. Syftet med detta avsnitt är att behandla detaljutformning för limträkonstruktioner så att risk för brott istället kan minimeras. Endast sådana detaljer som inte behandlats i de föregående avsnitten presenteras. En korrekt detaljutformning är viktig för alla träkonstruktioners bärförmåga, beständighet och brukbarhet. Eftersom limträ möjliggör för stora tvärsnittsdimensioner och långa spännvidder är korrekt detaljutformning särskilt viktigt i limträkonstruktioner.

De fundamentala principerna som gäller vid utformning av träkonstruktioners detaljer kan indelas i tre huvudkategorier:

De följande sidorna innehåller illustrationer på de olika detaljerna. Dessa exempel visar allmänna fel i detaljer tillsammans med motsvarande korrekt utförda detaljer. En beskrivning av möjliga brott som kan uppstå på grund av inkorrekt detaljutformning ges även. Notera att presenterade detaljer visar på ett generellt utförande och de är inte fullständigt kompletta.

15.1 Detaljutformning för effektiv kraftöverföring

15.2 Detaljutformning som tillåter dimensionsförändringar förorsakade av fuktförändringar

15.3 Detaljutformning för konstruktivt träskydd

15.4 Sammanfattning

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan