Svenskt Trä Logo

15.2.2 Balkskarvar

Publicerad 2017-01-19

Ett Gerberbeslag med ett integrerat dragband (en horisontell lask påsvetsad på balkskon av Gerbertyp) kan förorsaka dragning vinkelrätt mot fiberriktningen, och därmed fläkning, om trädelarna krymper, se figur 15.8 a).

Om dragbandet behövs, kan man använda en separat lask som inte är fäst i Gerberbeslaget som visas i figur 15.8 b). Alternativt kan man använda ett integrerat dragband med avlånga hål, se figur 15.8 c).

Balkförband av Gerbertyp med dragband.
Figur 15.8
Balkförband av Gerbertyp med dragband.
a) Integrerat dragband kan förorsaka dragning vinkelrätt mot fiberriktningen när det förhindrar krympning av delarna.
b) En separat lask som dragband.
c) Integrerat dragband med avlånga hål.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok