Svenskt Trä Logo

Byggfysik

Byggnader i trä med rätt utförande uppfyller väl de tekniska egenskapskrav på byggnader som ställs i lagen bland annat när det gäller säkerhet i händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien och hälsa, värmeisolering och skydd mot buller.

I detta avsnitt ges grundläggande kunskaper om byggfysikaliska aspekter som rör träbyggandet. Fukt i träkonstruktioner behandlas. Värmeisolering, lufttäthet och tryckförhållanden i byggnader beskrivs, och en utförlig genomgång av akustik, ljud och ljudisolering görs. Brandförlopp, strategier för brandskydd, brandskyddsklasser, brandteknisk indelning med mera behandlas.

Se program:
"Med akustik! Mot brand! Med trä!"
, De flesta upplever att trä skapar en behaglig ljudmiljö och de flesta känner sig också trygga i moderna trähus. Lösningarna för att bygga säkra träbyggnader finns, lika så kunskapen. Samtal med Björn Yndemark, brandskydds- och riskhanteringskonsult, WSP AB och Martin Höjer, akustiker, Tyréns AB. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2020. 

Se föreläsning:
"Inomhusklimat i trähus - värme, energi och hälsa"
, Tomas Nord, Universitetslektor, Linköpings Universitet och Kristine Nore, Forskare, Norsk Treteknisk Institutt. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok