Svenskt Trä Logo

Inköp av limträ och upphandling av limträmontage

Publicerad 2018-07-11

4.1 Byggentreprenörens inköpsalternativ av limträ

4.2 Upphandling av limträmontage

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok