Upphandling av limträmontage

Publicerad 2018-08-23

Limträtillverkarna har möjlighet att erbjuda montage av sina produkter. Oftast har de inte egna montörer men de har montageentreprenörer som de samarbetar med och som har stor erfarenhet av att montera limträstommar.

Det finns också möjlighet att upphandla limträmontaget direkt från en montageentreprenör utan att blanda in limträtillverkaren.

För en bra offert krävs det underlag som gör att montageentreprenören kan räkna ut montagetid, bemanning och maskininsatser:

  • Plan- och sektionsritningar.
  • Mängdspecifikation på ingående byggelement.
  • Förslag till montageplan av ansvarig byggnadskonstruktör.
  • Preliminär arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, för tillgänglig yta och kranvägar. Se exempel i figur 5.1.
  • Preliminär tidplan och uppgifter om antal etableringar.

Limträmontage är en typ av entreprenad. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04 eller ABT 06, ligger till grund för de avtalsvillkor som ska gälla för arbetet, vanligtvis AB-U eller ABT-U, då det oftast är en underentreprenad kompletterad med särskilda bestämmelser som är speciella för aktuell limträentreprenad.

AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
AB 04
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader är avsedda att användas vid så kallade utförandeentreprenader, det vill säga entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen.

ABT 06
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid så kallade totalentreprenader, det vill säga entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan