Svenskt Trä Logo

Upphandling av limträmontage

Publicerad 2018-08-23

Limträtillverkarna har möjlighet att erbjuda montage av sina produkter. Oftast har de inte egna montörer men de har montageentreprenörer som de samarbetar med och som har stor erfarenhet av att montera limträstommar.

Det finns också möjlighet att upphandla limträmontaget direkt från en montageentreprenör utan att blanda in limträtillverkaren.

För en bra offert krävs det underlag som gör att montageentreprenören kan räkna ut montagetid, bemanning och maskininsatser:

  • Plan- och sektionsritningar.
  • Mängdspecifikation på ingående byggelement.
  • Förslag till montageplan av ansvarig byggnadskonstruktör.
  • Preliminär arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, för tillgänglig yta och kranvägar. Se exempel i figur 5.1.
  • Preliminär tidplan och uppgifter om antal etableringar.

Limträmontage är en typ av entreprenad. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04 eller ABT 06, ligger till grund för de avtalsvillkor som ska gälla för arbetet, vanligtvis AB-U eller ABT-U, då det oftast är en underentreprenad kompletterad med särskilda bestämmelser som är speciella för aktuell limträentreprenad.

AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
AB 04
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader är avsedda att användas vid så kallade utförandeentreprenader, det vill säga entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen.

ABT 06
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid så kallade totalentreprenader, det vill säga entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok