Svenskt Trä Logo

Utförande

Utförandebeskrivningarna kan ses som ett slags generella arbetsberedningar och tjäna som underlag för arbetsberedning i varje enskild situation.

Genom tillägg och korrigeringar kan beskrivningarna anpassas till aktuella förhållanden.

Arbetsmomenten avser i första hand nybyggnad och kan endast i viss utsträckning användas på ombyggnad. Det är den vanligast förekommande arbetsgången som beskrivs, andra likvärdiga metoder kan förekomma. Montering av stomme och yttertak, stomkomplettering, rumskomplettering och utförande av invändiga ytskikt visas.

Vissa moment i utförandebeskrivningarna är illustrerade med teckningar. De är starkt förenklade och ska därför inte användas i beskrivande syfte. Arbetsmomenten är redigerade med ett moment per sida för att enkelt kunna kopieras och användas ute på arbetsplatsen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan