Svenskt Trä Logo

Utförande

Utförandebeskrivningarna kan ses som ett slags generella arbetsberedningar och tjäna som underlag för arbetsberedning i varje enskild situation.

Genom tillägg och korrigeringar kan beskrivningarna anpassas till aktuella förhållanden.

Arbetsmomenten avser i första hand nybyggnad och kan endast i viss utsträckning användas på ombyggnad. Det är den vanligast förekommande arbetsgången som beskrivs, andra likvärdiga metoder kan förekomma. Montering av stomme och yttertak, stomkomplettering, rumskomplettering och utförande av invändiga ytskikt visas.

Vissa moment i utförandebeskrivningarna är illustrerade med teckningar. De är starkt förenklade och ska därför inte användas i beskrivande syfte. Arbetsmomenten är redigerade med ett moment per sida för att enkelt kunna kopieras och användas ute på arbetsplatsen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok