Läggning av undergolv av skivor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Flytande undergolv av träbaserade skivor, såsom spånskivor, plywood eller träfiberskivor, läggs på underlag av betong eller lättbetong. Ibland läggs sådana undergolv även på underlag av trä eller befintlig golvbeläggning.

Under ett flytande undergolv läggs vanligen ett utjämnande mellanlägg, till exempel korksmulepapp eller liknande.

Undergolv av skivor ska utgöra underlag för golvbeläggning.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Klimatet i rummet vid läggningen stämmer överens med angiven fuktkvotsklass för skivorna.

Material

 • Golvskivorna ska vara av angiven sort.
 • Mellanläggsskikt av korksmulepapp eller dylikt mellan underlag och undergolv.

Arbetsmoment

 • Skivorna läggs vanligen i rummets längdriktning.
 • Rummets bredd mäts upp. Passbitarna, det vill säga de yttre raderna, bör ha ungefär samma bredd.
 • Mellanläggsskiktet rullas ut och den första raden skivor läggs rakt efter snöre.
 • Skivorna läggs ut flytande och limmas mot varandra i de falsade fogarna enligt tillverkarens anvisningar.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Undergolvet ska vara fritt från springor.
 • Golvet får inte knarra eller svikta.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att golvet har föreskriven jämnhet.
 • Att golvet inte knarrar eller sviktar.
 • Att tillräckliga rörelsefogar finns längs väggar och genomföringar.
 • Att fuktvoten hos golvskivorna är 10 ± 2 %.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan