Svenskt Trä Logo

Hållfasthet och bärförmåga

Hållfasthetsvärden och dimensionerande bärförmåga för olika typer av virke eller skivmaterial samt för olika förband visas här med figurer och tabeller.

Hur faktorer som hållfasthet och bärförmåga med mera betecknas visas i Storhetsbeteckningar och index.

Karakteristisk hållfasthet

Dimensionerings­värden

Bärförmåga

Storhets­beteckningar och index

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok