Svenskt Trä Logo

Limträ

Publicerad 2019-10-01

Nedan presenteras karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper enligt SS-EN 14080:2013 för de i Sverige vanligast förekommande hållfasthetsklasserna av limträ. För övriga hållfasthetsklasser hänvisas till Dimensionering av träkonstruktioner, Del 2. 

Hållfasthets- och styvhetsvärden uttryckta i MPa och densitet i kg/m3.

Egenskaper GL28cs GL30c GL28hs GL30h
Karakteristiska hållfasthetsvärden
Böjning parallellt fibrerna ƒm,k1) 28 30 28 30
Dragning parallellt fibrerna ƒt,0,k 19,5 19,5 22,4 24
Dragning vinkelrätt mot fibrerna ƒt,90,k 0,5 0,5 0,5 0,5
Tryck parallellt med fibrerna ƒc,0,k 24 24,5 28 30
Tryck vinkelrätt mot fibrerna ƒc,90,k 2,5 2,5 2,5 2,5
Längsskjuvning ƒv,k 3,5 3,5 3,5 3,5
rullskjuvning fr,k 1,2 1,2 1,2 1,2
Styvhetsvärden för analys av bärförmåga
Elasticitetsmodul E0,05 10 400 10 800 10 500 11 300
Elasticitetsmodul E90,05 250 250 250 250
Skjuvmodul G05 540 540 540 540
Styvhetsvärden för deformationsberäkningar
Elasticitetsmodul parallellt med fibrerna E0,mean 12 500 13 000 13 100 13 600
Elasticitetsmodul vinkelrätt mot fibrerna E90,mean 300 300 300 300
Skjuvmodul Gmean 650 650 650 650
Densitet
Densitet ρk2) 390 390 430 430
Densitet ρmean3) 430 430 480 480

Tabell 1. Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsvärden enligt SS-EN 14080:2013 för de i Sverige vanligast förekommande hållfasthetsklasserna av limträ.
1) Böjhållfastheten i förhållande till den veka axeln antas vara lika med böjhållfastheten i förhållande till den styva axeln.
2) ρmotsvarar 0,05-percentilen.
3) ρmean motsvarar 0,50-percentilen.

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok