Limträ

Publicerad 2019-10-01

Nedan presenteras karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper enligt SS-EN 14080:2013 för de i Sverige vanligast förekommande hållfasthetsklasserna av limträ. För övriga hållfasthetsklasser hänvisas till Dimensionering av träkonstruktioner, Del 2. 

Hållfasthets- och styvhetsvärden uttryckta i MPa och densitet i kg/m3.

Egenskaper GL28cs GL30c GL28hs GL30h
Karakteristiska hållfasthetsvärden
Böjning parallellt fibrerna ƒm,k1) 28 30 28 30
Dragning parallellt fibrerna ƒt,0,k 19,5 19,5 22,4 24
Dragning vinkelrätt mot fibrerna ƒt,90,k 0,5 0,5 0,5 0,5
Tryck parallellt med fibrerna ƒc,0,k 24 24,5 28 30
Tryck vinkelrätt mot fibrerna ƒc,90,k 2,5 2,5 2,5 2,5
Längsskjuvning ƒv,k 3,5 3,5 3,5 3,5
rullskjuvning fr,k 1,2 1,2 1,2 1,2
Styvhetsvärden för analys av bärförmåga
Elasticitetsmodul E0,05 10 400 10 800 10 500 11 300
Elasticitetsmodul E90,05 250 250 250 250
Skjuvmodul G05 540 540 540 540
Styvhetsvärden för deformationsberäkningar
Elasticitetsmodul parallellt med fibrerna E0,mean 12 500 13 000 13 100 13 600
Elasticitetsmodul vinkelrätt mot fibrerna E90,mean 300 300 300 300
Skjuvmodul Gmean 650 650 650 650
Densitet
Densitet ρk2) 390 390 430 430
Densitet ρmean3) 430 430 480 480

Tabell 1. Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsvärden enligt SS-EN 14080:2013 för de i Sverige vanligast förekommande hållfasthetsklasserna av limträ.
1) Böjhållfastheten i förhållande till den veka axeln antas vara lika med böjhållfastheten i förhållande till den styva axeln.
2) ρmotsvarar 0,05-percentilen.
3) ρmean motsvarar 0,50-percentilen.

 

 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan