Svenskt Trä Logo

Pelare av limträ

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Pelare av limträ z - y

Dimensionerande bärförmåga i kN med avseende på centrisk tryckkraft.
Rektangulärt tvärsnitt och ledad infästning i pelarens båda ändar (pendelpelare).
Hållfasthetsklass GL30h eller GL30c (se tabell 1 nedan).
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).

 

    Knäcklängd (m)
  2,5 3 4 5 6 7 8
Knäck­nings­axel (m) y-y z-z y-y z-z y-y z-z y-y z-z y-y z-z y-y z-z y-y z-z
Tvär­snitt Hållf. klass                            
90x90 GL30h 58 58 41 41 23 23 15 15 11 11 8 8 6 6
90x135 GL30h 169 87 129 61 77 35 50 23 35 16 26 12 20 9
90x180 GL30c 234 109 218 78 159 45 109 29 78 20 58 15 45 11
90x225 GL30c 305 136 296 97 260 56 199 36 147 25 110 19 86 14
90x270 GL30c 372 163 366 116 345 67 301 43 239 30 185 22 145 17
115x115 GL30h 146 146 106 106 62 62 40 40 28 28 21 21 16 16
115x135 GL30h 216 171 165 124 98 72 64 47 45 33 33 24 26 19
115x180 GL30c 299 210 278 156 204 91 139 59 99 42 74 31 57 24
115x225 GL30c 389 263 378 195 332 114 254 74 187 52 141 38 110 30
115x270 GL30c 475 316 467 234 440 137 385 89 305 63 236 46 186 36
115x315 GL30c 560 368 553 273 534 160 499 104 436 73 356 54 286 41
140x135 GL30h 263 275 201 201 119 119 78 78 55 55 40 39 31 31
140x140 GL30h 285 285 221 221 133 133 87 87 61 61 45 45 35 35
140x180 GL30c 364 322 338 262 248 161 170 106 121 74 90 55 69 42
140x225 GL30c 474 403 460 327 404 201 310 132 228 93 172 69 133 53
140x270 GL30c 579 484 569 393 536 242 468 159 372 112 288 83 226 64
140x315 GL30c 682 564 564 458 650 282 608 185 531 130 434 96 348 74
160x160 GL30h 417 417 351 351 221 221 146 146 103 103 76 76 59 59
165x165 GL30h 452 452 387 387 249 249 165 165 116 116 86 86 66 66
165x180 GL30c 429 418 399 374 292 254 200 170 142 121 106 90 82 69
165x225 GL30c 559 522 542 468 477 317 365 213 269 151 203 112 157 86
165x270 GL30c 682 627 670 561 632 381 552 255 438 181 339 134 266 104
165x315 GL30c 804 732 794 655 767 444 717 298 626 211 511 157 410 121
165x360 GL30c 924 836 916 748 894 508 859 340 798 241 699 179 584 138
190x180 GL30c 495 501 459 459 336 336 230 230 164 164 122 122 94 94
190x225 GL30c 643 626 624 591 549 455 420 317 309 227 233 169 181 131
190x270 GL30c 785 751 772 709 728 546 635 380 504 272 390 203 307 157
190x315 GL30c 925 877 914 827 883 637 825 444 721 317 589 237 472 183
190x360 GL30c 1065 1002 1055 945 1029 728 989 507 919 363 805 271 673 209
215x225 GL30c 728 724 707 699 621 596 476 443 350 323 264  242  205  188
215x270 GL30c  889 868 873 838 823 716 719 531 571 387 442 291 347 225
215x315 GL30c  1047 1013 1035 978 999 835 934 620 815 452 666 339 534 263
215x360 GL30c  1205 1158 1193 1118 1165 954 1119 709 1040 516 911 388 761 301
215x405 GL30c  1362 1303 1351 1258 1326 1074 1291 797 1235 581 1142 436 1006 338

Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga i kN med avseende på centrisk tryckkraft.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan